Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájmové aktivity naší mateřské školy v roce 2019-2020

1. SOLNÁ JESKYNĚ (v sousedním domě)

  • pro všechny děti
  • ozdravné pondělní pobyty 1x týdně každá třída

2. PŘEDŠKOLIČKA

  • pro předškoláky
  • každé odpoledne od Po až Čt, kdy jsou předškoláci po odpočinku společně na jedné třídě, za vedení všech pedagogů MŠ
  • je především zaměřena na individuální získávání  kompetencí každého z dětí

3. POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY

V letošním školním roce jsme obohacujeme náš školní program o pohybové akce pro děti.

Ská­ká­ní na tram­po­lí­ně

Podle celé řady studií patří skákání na trampolíně k jednomu z nejzdravějších pohybů vůbec, kromě bezva zábavy také významně podporuje zdraví.

Po­hyby, kte­rý dě­ti zbožňují; sko­ky, po­le­to­vá­ní vzdu­chem a bez­peč­né pá­dy zpro­střed­ku­jí úžas­ný po­cit vol­nos­ti a leh­kos­ti. My­sl „vy­pne“, pev­ně se při­mkne k tě­lu a vy­chut­ná si ab­so­lut­ní men­tál­ní od­po­či­nek a či­rou ra­dost z po­hy­bu.

 

Umělá stěna

Místo stromu lezecká stěna, místo větví barevné úchyty. Děti rozdíl nevnímají a na hodiny lezení v horolezecké škole se těší stejně, jako na prolézačky v parku. 

 

4. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

  • V průběhu celého školního roku náš denní program obohacují divadélka, která přijedou sem k nám nebo my vyrážíme za nimi. 
  • Navštěvujeme různá zařízení jako knihovnu, místní galerii, ekocentrum, ale i rodiče v jejich zaměstnáních, kteří nám poskytli možnost k nim s dětmi zavítat.
  • Setkávání s rodiči a dětmi probíhá různou formou každý měsíc, kdy se společně těšíme ze stráveného času u nás v MŠ. 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Evropské strukturální a investiční fondy

 

Název projektu:MŠ Jizerka 22 Liberec

Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003993

Zahájení realizace projektu:01.01.2017

Ukončení realizace projektu:31.12.2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory:303 326 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů zaměřená naspecifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi,sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěva prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání. 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.