Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídy mají svůj denní režim (program uspořádání dne), který je  natolik flexibilní, aby mohly učitelky  pružně reagovat na aktuální změny. Pevně jsou zakotveny pouze časy stravování dětí (9 hod, 12 hod a 14.45 hod)

6:30 - 8:15 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání (volné činnosti a individuální či skupinové aktivity dětí nabízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na spontánní hry, učení a zájmovou činnost, na individuální rozvoj dětí), včetně hygieny

8:15 - 8:45 tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní cvičení, spontánní pohyb s hudbou)

8:45  -  9:15 dopolední přesnídávka

9:15 - 9:45 řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na   výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu, hygiena, příprava na pobyt venku

10:00 - 11:45 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:45 - 12:45 příchod do MŠ šatna, hygiena, oběd a osobní hygiena dětí

12:45 - 14:30 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (zejména s předškoláky)

14:45 - 15.15 odpolední svačina

15:15 - 16:30 volné činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

- doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci